Ann Flikkeid (februar 2013)

Publisert torsdag 31. januar 2013, av CoachMagasinet, i Månedens coach

Mitt navn er Ann Flikkeid. Jeg flyttet til Årnes for 9 år siden og med på lasset hadde jeg 2 hester og 2 katter. Her boltrer jeg meg med muligheter for min kreativitet og behovet for landlige omgivelser og hunden Tanja har også flyttet inn.

Hver dag pendler jeg inn til Oslo, hvor jeg arbeider som arbeidskonsulent/veileder i en attføringsbedrift med ansvar for Arbeid med Bistand – prosesser for deltakere søkt inn fra NAV.

Jeg møtte CoachTeam as – House of Leadership i 2009 og var der med på en utrolig reise som gjorde at jeg endte som Executive coach, samt Meta Coach ACMC. Sammen med NLP er dette verktøy og kunnskaper jeg bruker daglig i møte med mine deltakere i deres endringsprosesser, karriereveiledning, stress og utbrenthet, samt arbeidspsykologi.

Jeg har arbeidserfaring fra privat og offentlig næringsliv på leder og mellomledernivå innenfor bransjer som salg, helse og omsorg, både som ansatt og selvstendig næringsdrivende.

Som coach benytter jeg ofte min kreativitet til å tenke utenfor boksen.

Mine styrker er: Kreativ, nytenkende og engasjert.

Hvilke områder jobber du mest med og hvorfor akkurat disse?

Jeg har vært ansatt på Sens siden 2005 og har der hatt en mulighet å utvikle meg som veileder/coach. I Arbeid med Bistand skal deltakernes mål være arbeid, men veien dit kan være både svingete og ha mange bakketopper som må forseres. Endringsprosessen er en spennende reise og selv om vi tror vi sitter med et kart og utstaket vei, opplever jeg ofte at målet blir noe helt annet.

Jeg er heldig som får anledning til å gi deltakere en større forståelse og selvinnsikt om hva som er viktig for dem og hvordan de kan komme videre mot mål som riktige for dem.

Som coach i egen bedrift har jeg staket ut en vei ut fra erfaring og tilegnet kompetanse innen for følgende områder som jeg tilbyr bedrifter og privatpersoner:

• Karrierekartlegging – veien videre fra en bransje til en annen

• Arbeidsanalyse – Kartlegge arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø og andre faktorer som kan forebygge sykefravær

• Stress og utbrenthet – kartlegge årsaken, finne tilbake livsgnisten og tilrettelegge for veien tilbake

• Individuell coaching – hva har du behov for

Hva er dine største utfordringer som coach?

Jeg er veldig engasjert og våre prosesser er ofte langvarige. Dvs et AB- (Arbeid med Bistand) løp kan vare inntil 3 år og i løpet av denne perioden blir jeg veldig godt kjent med mange av mine deltakere. Sammen med dem opplever jeg mange opp- og nedturer, og som det følelsesmessige menneske jeg er, berører dette meg. Jeg ser mennesker som strever mot byråkrati, helsevesen og egne store helsemessige utfordringer. Våre prosesser kan til tider være en evig kamp og da er det ikke alltid lett å bruke alle verktøy jeg som coach har til rådighet.

Det gjør at jeg til tider blir utmattet og skulle ønske meg en tryllestav, slik at jeg kunne gjøre en større forskjell for dem jeg møter i disse situasjonene. Så for å fylle min egen energikrukke og endre min tilstand benytter jeg skriving og glasskunsten (facebook : afli design ) når jeg er hjemme.

Fortell om en suksesshistorie du har opplevd!

For en tid tilbake møtte jeg en kvinne som hadde store utfordringer i forhold til sine foreldre. Hun ble hele tiden påvirket av deres adferd og personlighet og hennes barndomsminner gjorde ikke et med foreldrene lettere. I møte med meg fortalte hun om hvordan dette påvirket henne og til tider fikk frem sider hos henne hun ikke ønsket. Hvordan kunne vi endre dette? Prosessen ble at vi synliggjorde alle positive egenskaper og adferd som alle 3 hadde og alle mindre verdsatte egenskaper og adferd som de nå benyttet i møte med hverandre. Vi benyttet her ark med for og bakside (ønsket og ikke ønsket adferd/egenskap ). I coachingprosessen ble det da veldig synlig hvordan en adferd utløste en annen. Min hensikt var her for å bevisstgjøre for henne at hun hadde mulighet til å påvirke dette og ikke oppleve seg som et offer på en situasjon som ikke kunne endres. For hver uønsket adferd eller personlighetstrekk som foreldrene benyttet, fant hun selv en egen egenskap / styrke hun kunne benytte som avvæpnet og nøytraliserte. Fysisk satte vi da en strek over adferden eller personligheten og når vi hadde «nøytralisert » begge foreldrenes adferd og personlighet og hun ble bevisst sin egen mulighet for å endre, rant tårene hennes. Det var stort å se henne ta inn over seg denne innsikten.

Coachingen ble avslutte med at hun definerte når hun skulle bruke denne nye innsikten. Før jeg avsluttet de avtalte coachingtimene med henne hadde hun gitt meg mange tilbakemeldinger på at samværet med foreldrene var veldig endret. Hun hadde gått fra å være offer til aktør i egen liv.

I ettertid har jeg benyttet dette «verktøyet» i flere coachingprosesser hvor coachee opplever seg som offer i samhandling med enten sjefer, ektefeller, barn o.l.med stor suksess

Ann Flikkeid
www.afli.no
Ann@flikkeid.no

Kommentarer