Alt om selvfølelse

Publisert mandag 13. juni 2016, av CoachMagasinet, i Boktips

Hvordan kan du trene for å øke selvfølelsen? Hvorfor er det viktig å ha kunnskap om selvfølelse som coach? DNCF sertifisert Coach Kristin Martinsen har tatt for seg boken til Mia Törnblom: Alt om selvfølelse. Et godt boktips for sommerlesing!

Mia Törnblom er en svensk livsstilscoach, foredragsholder og forfatter. Hun er en av Nordens fremste veiledere innen personlig utvikling, og har solgt over en million bøker. I denne boken har Mia Törnblom samlet det beste fra tidligere bøker og skrevet nytt om hvordan vi kan trene selvfølelsen på best mulig måte.

Hun bruker mange eksempler og skriver om egne erfaringer, både fra tiden som narkoman og som foredragsholder og motivator.

Selvfølelse som ferskvare
Boken er inndelt i 20 kapitler, og alle omhandler på ulikt vis tema selvfølelse og hvordan den kan bygges opp.

Mia starter boken med å forklare hva mentaltrening er og hvordan hjernen fungerer. Hun snakker også om motivasjon, før hun går inn på tema selvtillit og selvfølelse. Deretter kommer hun inn på tema som drømmer, bekreftelse, indre trygghet, verdier, sorg og glede, personlig ansvar, engstelse, frykt og relasjoner. I tillegg skriver hun også om selvfølelsen i kjærlighetsforhold, forhold mellom foreldre og barn, positivt og negativt stress. Hun er også innom tema samarbeid og ledelse.

Underveis i boka får du øvelser som du selv kan jobbe med. I tillegg er siste kapittel også viet oppgaver som går på å bygge selvfølelse og sette seg mål.

Boka som helhet gir en god innføring og oversikt i tema selvfølelse. Den tar også for seg hvilke mekanismer som slår inn når selvfølelsen er dårlig. Og ikke minst forslag til endring av tankemønster slik at selvfølelsen kan bygges opp.

Selvfølelsen er en ferskvare. Det vil si at den må jobbes med hele tiden. «Braboken» som Mia skiver om, er et godt verktøy for nettopp det. Den er som jogging for sjelen. En dagbok som har som funksjon å bekrefte oss selv. Det raskeste og enkleste verktøyet for å bygge god selvfølelse.

Første del av boken fenget mest. For meg er det likevel enkeltpunkter som jeg har bitt meg merke i. Disse punktene mener jeg er essensielt for å bygge god selvfølelse. Jeg velger å gå gjennom et par av disse elementene i denne bokanmeldelsen.

To typer mentaltrening
Mia deler mentaltrening inn i to: den grunnleggende og den målrettede treningen.

Den grunnleggende består i ulike avspennings-, refleksjons- og meditasjonsmetoder og har blant annet disse formålene:
– Opplading og avslapping
– Øke mottakelighet for positivt budskap
– Styrke selvfølelse og selvtillit

Den målrettede mentaltreningen jobber mot konkrete mål og styrking av selvtillit.

En ekstrem konsekvens av utrent selvfølelse føre til selvforakt. Vi styres av engstelse, usikkerhet og frykt. Vi blir redde for å mislykkes, redde for å virke dumme, redde for kritikk, redde for å havne utenfor. Alt dette kan for mange skape et indre stress som ofte gjør mennesker overdrevent selvopptatte.

Lav selvfølelse følges også av håvmod. Hvis jeg misliker meg selv, vil jeg også lete etter feil hos andre. Ikke fordi jeg er ond, men fordi jeg leter etter måter å overleve på.

Hjernen lagrer følelser
Hun forklarer også funksjonen til det limbiske system i hjernen. Amygdala, som blant annet har som oppgave å lagre følelser – positive og negative. Den husker sinnstilstanden vår.

En måte å gjøre det på er å assosiere eller dissosiere. «Asse» og «disse». (Jeg liker disse begrepene). Førstnevnte handler om å være i situasjonen med hele seg. Å «disse» innebærer at vi observerer oss selv utenfra.

Poenget er å kunne kontrollere sinnstilstanden, slik at det ligger flest mulig positive minner i amygdala.

Når en fotballspiller scorer mål, er det ikke bare på grunn av glede han/hun feirer. Det handler om å forsterke godfølelsen. Assosiere seg inn, slik at det gjør det mulig å score neste gang også.

Nettopp dette blir viktig i hverdagslivet vårt også. Vi skal rose og feire gode ting, slik at den positive følelsen legger seg i amygdala.

Ros deg selv
Mange bruker også enormt mye tid på å tenke på hva andre synes og hva andre mener vi burde og må gjøre. For å føle at vi strekker til vil vi at andre skal se oss og bekrefte oss, men ofte er menneskene rundt like opptatt av seg selv som vi er. Det handler derfor om å kunne bekrefte, rose og feire oss selv. Vi kan aldri få så mye ros av andre som vi trenger. Da skal vi likegodt gjøre jobben selv.

Alle blir rammet av livet i blant, skriver hun. Det kan innebære følelser som skyld, skam, misunnelse og i verste fall selvforakt. Å trene selvfølelsen er den beste måten å forberede seg til neste gang det skjer. Det blir enklere å stå imot slike følelser.

Bokens nytteverdi som coach
For meg som coach, er dette viktige kunnskap å inneha. Når jeg er i en coachingsetting vil jeg hurtig kunne gjenkjenne mekanismene som slår inn. Ha en forståelse for hva som ligger i bunn hos coachee. Hvorfor disse tankemønstrene og denne atferden?

Jeg opplever også at mange av de menneskene jeg coacher har svak eller dårlig selvfølelse. I det mye engstelse, usikkerhet og frykt, i tillegg til manglende trygghet. Denne delen av deres indre liv er de enten ikke bevisst eller så mangler de kunnskap om hva selvfølelse er. Derfor mener jeg at kunnskap om selvfølelse som coach er essensielt for å kunne lykkes godt i prosessen som foregår.

Mia Törnblom skriver veldig enkelt og forståelig. Hun favner om mange tema som omhandler selvfølelse. Jeg savner likevel i enkelte partier i boka at hun går mer i dybden.

Men dette er en flott begynnerbok for alle som skal jobbe med egen selvfølelse. Spesielt tenker jeg at alle leserbrevene kan være til god hjelp i tillegg til å jobbe med oppgavene.

Utgitt: 2012. Forlag: Cappelen Damm.

Bokrapport  skrevet av
DNCF sertifisert Coach Kristin Martinsen
TA GREP
http://kristinmartinsen.no/

Kommentarer