5 konfliktskapere i team og relasjoner

Publisert onsdag 5. november 2014, av CoachMagasinet, i Coaching, Ledelse

Kjenner du på negative spenninger i ditt team? Eller er det en på jobben som du bare ikke klarer å forholde deg til? Det er veldig vanlig, og det får altfor lite oppmerksomhet. Folk opplever stor grad av energitapping gjennom disse spenningene. For oftest klarer vi ikke å lage dem til fruktbare muligheter for vår virksomhet. Vi bruker energi på å være sinte, irriterte, grue oss, frykte, og beskytte oss mot det som spenningene gjør med oss.

Jeg erfarer at folk lever lettere med disse spenningene, når de blir bevisst hva som skaper dem. Se på om en av disse fem spenning-skaperne kan være en årsak til spenninger og konflikter du opplever i forhold til din kollega eller i teamet ditt:

  1. Dere bruker forskjellig språk når dere diskuterer en sak. En snakker ut fra hva de tenker, en har mye følelser rundt saken og en tredje legger vekt på intuisjon.
  2. Dere har forskjellige grunnbehov – en trenger trygghet og grundighet, en annen ros og anerkjennelse, en tredje trenger å ha mye selvbestemmelse.
  3. Dere har ulik tidsorientering – enten målrettet og fremtidsorientert, her og nå-orienter, eller fortids- og tidsuavhengig.
  4. Dere reagerer forskjellig under stress og kriser – noen velger å se også vanskelige ting i et positivt lys, andre har behov for å uttrykke seg og bruke mange ord, mens en tredje gruppe å skaffe seg kunnskap om hva som må gjøres eller undersøkes.
  5. Dere har ulik tilnærming til det sosiale fellesskapet – noen er opptatt av å få dekke grunnbehov og legger vekt på administrative forhold og er lite opptatt av folk, andre vektlegger å navigere slik at det sosiale fellesskapet fungere best mulig, og en tredje mulighet er at du alltid søker på påvirke, enten i en en-til-en-relasjon eller i en gruppe.

Vi sliter som mennesker med å ta de andres perspektiv. Erkjennelse av at andre kollegers drivkrefter og kjerneverdier kan være viktige og nyttige, er vanskelig å ta inn over seg. Modenhet som mennesker går gjennom økt bevissthet om både egne og andres drivkrefter og verdier. Denne kunnskapen må integreres i vår væremåte og helst i våre fellesskap. Om forskjellen i tilnærming blir satt ord på og undersøkt i hvilken grad dette er perspektiv som er gunstige å vurdere, vil slike spenninger kunne være fruktbare. Resultatet kan bli bedre, fordi ulike sider av saken har blitt vurdert. Balansen mellom forskjellige hensyn blir ivaretatt.

Utvikling av oss som ledere er det viktigste verktøyet for å redusere spenninger. Økt bevissthet om våre egne drivekrefter og kjerneverdier, og hva vi er allergiske mot, gjør at vi kan gå fra automatiserte, konfliktskapende reaksjoner til mer rause og integrerende tilnærming. Da lever vi også bedre med spenninger. Noe som vil øke produktiviteten. Godt samarbeid gir energi og bedre resultater, og dårlig samarbeid er energitappende og svekker muligheten for måloppnåelse.

Skrevet av Kristin Aase

Kommentarer