Coaching i møte med psykiske lidelser

Publisert fredag 21. juli 2017, av CoachMagasinet, i Coaching, NLP, Verktøykasse

Psykiske lidelser er noe som mange mennesker opplever i løpet av et liv. Et relevant tema som Solfrid Nilsen, NLP coach og klinisk spesialist sosionom og hennes kollega, NLP coach Ann Lena Withbro her tar opp.

Omkring 20 % av Norges befolkning har til enhver tid en psykisk lidelse. Innenfor denne definisjonen finner vi alt fra angstlidelser, fobier og stemningslidelser til rusmiddelbruk og psykosomatiske lidelser.  Sykeligheten er ca like stor hos menn og kvinner, og finnes i alle samfunnslag, selv om den forekommer hyppigere hos separerte/skilte og mennesker som defineres til å tilhøre de laveste sosiale lag (medisinsk leksikon).

Det menneskelige potensial
Det vil være naturlig å tenke at en coach vil kunne møte kunder med ulike varianter av psykiske lidelser. Det vil være viktig å ha en forståelse for hva dette innebærer for den enkelte man møter, og ha en ide om hvordan man skal møte mennesker med slike utfordringer.

Potensialet i mennesket er stort. Større enn mange av oss vet. Når vi blir bevisst våre sanser, språkmønstre og hvordan vår nevrologi fungerer skjer det magiske ting. Vi kan øyne nytt håp for at det livet vi ønsker oss er mulig å oppnå. Det er beviselig mulig å redusere og kvitte seg med ulike varianter av angst og fobier, depresjoner, og også andre psykiske plager og hindringer. Det å få en erkjennelse i en coaching prosess om at vi har frihet til å ta egne valg, og at når vi tar disse valgene i resurssterke tilstander, vil det vise oss vårt eget potensial.

Det er ingen tvil om at en coach kan bidra til bedre psykisk helse for sine kunder. Det er likevel viktig å trå med varsomhet, og vite på hvilket grunnlag vi jobber. En psykiater ( lege med spesialisering i psykiatri), og en psykolog (en med universitetsgrad i psykologi) har ofte en annen tilnærmingsforståelse i sitt møte med pasientene. De har i grunnprinsippet ofte troen på at løsningen ligger i årsaker bakover i tid, mens en coach har fokus her og nå, og i ressurser og målsetting framover.

Det er spennende å være opptatt av tankens livskraft
«Å dra på ekspedisjon i egen sjel og tanke er det mest nyttige, levende og morsomme et menneske kan gjøre. Men reisen må ha et mål – at du en dag ser deg i speilet og sier; «Det er meg det kommer an på!» Da er du kommet fra til kjernen. Heretter mestrer du det du vil – fordi du trives med deg selv». (Frank Beck, «Det er meg det kommer an på», 2015).

Som coach er det spennende å være opptatt av tankens kraft og magi, og bevisstheten rundt opplevelser og følelser. Sammen med tanker bringer bevisstheten til liv hele våre totale opplevelse av våre omgivelser gjennom våre fem sanser, og med alle sansene tar vi inn over oss det som skjer slik at vi kan ta valg. Vil vi ta styringa eller vil vi «dulle med» tankene våre.? Vi trenger ikke å gi kraft og næring til tanker som er mindre enn bra for oss. Vi kan ta et kompetent valg.

Noe som går igjen i mange angstlidelser er at man prøver å få kontroll på noe som er ukontrollerbart. Det blir et enormt energisluk og fører til flere grublertanker og enda flere katastrofetanker. Det er viktig som coach å se forskjellen på empati og sympati. Som utøvende coach er det viktig å ikke stakkarsliggjøre coachee, da vårt oppdrag er å «vekke» coachee ut av en mindre bra tilstand.  Balansen ligger i å bruke bekreftende språk på resurssene coachee har, og å stille utfordrende spørsmål for vekst og utvikling. Her kan det være viktig å bruke god tid på å skape rapport  og be coachee ha tillitt til prosessen.

Coachen
Som coach er det viktig å være bevisst egen tilstand, og spesielt i møte med andre menneskers sårbarhet, en sårbarhet vi ofte kan kjenne oss igjen i. Vi må være interessert, engasjert, lyttende, og  ha tro på menneskets  egne ressurser. Det er viktigere enn hva vi tror vi vet om den vi samtaler med. Det er også essensielt å være klar over at vårt kroppsspråk også «taler» til den andre og at denne formen for kommunikasjon kan bli enda viktigere enn det vi sier med ord. Om vi selv er i ubalanse kan det ødelegge for prosessen til coachee.

Evnen en coach har til selvledelse og til ha fokus på coachee sitt uttrykte mål og innsikt er alltid viktigere enn det vi tror. Det er alltid nødvendig å ha respekt for coachee sin modell av verden, og hvordan de opplever den, også når vi ikke forstår. Dette er essensielt for å bidra til det å finne egne ressurser.

«Det finnes en bakenforliggende livskraft, en intelligens som har vært til alle tider. Denne livskraften var også tilstede før vi mennesker begynte å vandre på denne jordkloden. Jordas omløpsbane går rundt solen, noe som skaper årstidsvariasjoner med en syklus på et år. Tyngdekraften holder oss alle på plass. Et frø vokser seg til en stor plante, du puster uten hjelp og får du et kutt i fingeren, så gror og leger det helt av seg selv. Våg å kjenne på den livskraften som gir liv til alt, først da klarer du å gi slipp og du trenger ikke å kontrollere livet ditt ned til minste detalj. Hva denne livskraften er vet vi ikke, noen kaller den «Gud», andre «energi» eller «kraft» eller «intuisjon». Gi slipp på å vite hva det er,  men aksepter at den er tilstede for deg» (Roger Kvaløy, 3P coach).

Coacheen
Vi er i utgangspunktet født med innebygd god mental helse og den forlater oss aldri selv om det til tider kan virke sånn. Noen når sine mål raskt og effektivt, andre trenger mer tid. Noen er mer realistisk orientert enn andre, og det kan være avgjørende for coacheens situasjon og opplevelse av coachingprosessen. Coaching er ingen «quickfix»,  selv om noen kan oppleve å få en umiddelbar effekt  av prosessen gjennom ny kunnskap og innsikt. Coaching er ikke terapi, men kan ha en terapeutisk effekt.

Coachee sin villighet til å være ansvarlig for egen prosess er avgjørende, da en coachingprosess ikke alltid er like behagelig. Det kan medføre bevegelser i eget følelsesliv som kan være både uventet og overraskende for coachee. Det å bli bevisst ansvar for eget liv kan hos noen medføre stor motstand, og hos andre igjen kan det medføre en opplevelse av stor lettelse og frigjøring fra andres krav og forventninger.

Vi er alle knyttet til en ubegrenset kilde til visdom. Vi har IQ (logisk sans og evne til å lære), EQ (evnen til å oppfatte og forstå egne og andres følelser og emosjoner) og SQ (spirituell forståelse av oss selv og andre).

Når vi slutter å tenke, så åpner vi opp for vår SQ, og vi gir visdommen plass til å komme fram, og den kan vise oss svaret på det som plager oss. Ved å hjelpe coachee dit, kan coacheen selv komme med svar og løsninger som passer best for og i deres eget liv.

Oppsummering
Psykiske lidelser er noe som mange mennesker opplever i løpet av et liv. I den vestlige verden har vi aldri sett et større omfang enn det vi har nå, og det kan se ut som at omfanget øker. I enhver coaching prosess er det å fokusere på hvordan en kan få en ønsket endring alltid viktigere enn å fokusere på hvorfor coacheen er kommet dit de er.

Som coach tror vi på mennesket og dets potensiale. Vi tror på den kunnskapen og innsikten som ligger inne i hvert enkelt menneske, dets tanker og evner til å ta i bruk alt dette til fordel for egen vekst og utvikling.

Å kunne nyttiggjøre seg verktøy hvor tankens kraft, og menneskets livskraft og ressurser står i sentrum kan føre til paradigmeskifter i møte med mennesker uansett utfordringer, og også innenfor feltene mentale lidelser og rus. Det kan medføre at vi møter våre medmennesker med mer respekt, mer forståelse, og mer kjærlighet enn noen gang før.

Med hilsen og i takknemlighet

NLP coach Solfrid Nilsen,  soni2@online.no
og NLP coach Ann Lena Withbro

 

Kommentarer