3 metoder til suksess

Publisert fredag 11. november 2011, av CoachMagasinet, i Verktøykasse

Oppskrift 1: Bygg en bro

Hva er målet?
Hva hindrer deg?
Har du vært i nærheten av å lykkes en gang i den siste tiden? ( På en skala fra 0-6, hvor dyktig var du?)
Hva gjorde du da?
Om du skal ta ut 3 ingredienser som er til stede når du lykkes, hva er de tre? ( Hvilke 3 ting vil du ha en klapp for?)
Hvordan kan du bruke disse 3 ingrediensene neste gang du arbeider med å nå målet ditt?
Målet kan være å ta en telefon til en vanskelig kunde, gå i et kundemøte, holde en presentasjon, selge seg inn til nye kunder

Oppskrift 2: Bruk et forbilde

Hva er målet?
Hva hindrer deg?
* Her kan du evt ta inn det som står under
Er det noen på jobb som får til det du ønsker å få til?
Hva gjør han/hun? Vær spesifikk.
Litt fantasitriksing: Om vi tenker oss at du er denne personen et øyeblikk, hvordan tror du da du ville løse situasjonen du står overfor? Vær konkret.
Hvordan kan du bruke informasjonen du har fått fra din rollemodell neste gang du skal i gang med å nå ditt mål?
*La personen først gjenkjenne et forbilde i livet som har noen av de kvalitetene han/hun søker. Spør da: Er det noen du har møtt i livet ditt som du har sett opp til? Hva gjorde de som fikk deg til å nikke anerkjennende? Spør så: Om denne personen hadde stått overfor de utfordringene du nå har, hvordan tror du at han/hun ville løst det?
Deretter gå over til punkt 3: Er det noen på jobb som får til det du ønsker å få til?

Oppskrift 3: Skifte av fokus

Hva er målet?
Hva hindrer deg?
Skift perspektiv: Om du var din egen rådgiver, hvilke 3 tips ville du gi deg selv for løse situasjonen?
Her lar jeg personen jeg veileder av og til skifte stol for at han aktivt skal forstå/se/føle perspektivskiftet. Han setter seg da over i rådgivningsstolen, betrakter «den tomme stolen» som representerer ham selv og gir seg selv råd.

Dette var en teknikk som i sin tid (rundt 1960) ble oppfunnet av en psykolog og lege Fritz Pearls. Jeg lar personen jeg veileder gjerne holde på en stund med å skifte stoler for at han riktig skal få tak på sin rådgivningsstemme i den ene stolen og sin egen motargumentasjon/problemfokusering når han går tilbake i egen stol. Det er ofte interessant som veileder å betrakte hvordan kroppsspråk og stemmeføring skifter etter hvilken stol den jeg coacher inntar. «Rådgiverstolen» har ofte løsningen og gir personen en innsikt som ligger der, men som trenger litt drahjelp for å komme frem.

Ragnhild Nilsen
www.coachteam.no

Kommentarer